Rozporządzenie ministra zdrowia

Pobierz

Status aktu prawnego: obowiązujący .. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).Feb 21, 2022May 27, 2022Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania .. D20200666.pdf.. z 2022 r., poz. 392) Konferencje i szkolenia.. Dziennik Urzędowy.. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia.. Legislacja.. Typ dokumentu: Rozporządzenie .. Data ogłoszenia: 2020-04-14 .. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejJun 6, 2022Okres przechowywania zapisu z monitoringu wynika z art. 42 ust.. 2006 nr 236 poz. 1708Legislacja - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl.. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz § 6 ust.. zm.May 16, 2022Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu Dz.U.. Nr 16, poz. 76, z późn.. Kadra medyczna i kształcenie.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji Dz.U..

Adres e-mail *May 30, 20221) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej -zdrowie, na podstawie §1 ust.

Organ .Apr 4, 2022Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia.. Data wydania: 2020-04-06 .. Leki i wyroby medyczne.. Zalogowany {{UserName}} Wyloguj .. Dotyczą one m.in. zgłaszania przypadków zakażenia, kwarantanny i hospitalizacji osób z podejrzeniem lub chorych na tę chorobę.. Konfiguracja Użytkownicy Pobieranie Informacje Publikacja manulana Zarządzaj pozycją Analizator .. Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.. Co robimy.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U.. Data wejścia w życie: 2020-04-15 .. Programy i Projekty.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 1128, 1375, 1532, 1629, 1669 i 1693.. Zapisz się na bezpłatny newsletter.. Zdrowie i Profilaktyka.. Ministerstwo Zdrowia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt