Ułóż zdania na podstawie odpowiedzi z ćwiczenia 2a

Pobierz

2010-03-17 14:36:42 Ułóż pytanie do podkreślonej części zdania.. Wojewódźtwo warmińsko -….. Przeczytaj uważnie tekst i powiedz, które to zdania.. słonko 3.. Ułóż zdanie z wybranym wyrazem.. Uzupełnij wypowiedzi postaci.Od Podkreslonych Wyrazów utwórz Słowa, w których żwymieni sie na inną głoskę i które będą odpowiadać na .Przepisz do zeszytu zwroty z ćwiczenia 3/86 z podręcznika a następnie korzystając z WORDLIST ze strony 90 przetłumacz je.. Zastanów się i kliknij w odpowiedź .. Ćwiczenia / Różne / Odpowiedzi na pytanie - wann Gramatyka / Różne / Odpowiedzi na pytanie wann - okoliczniki czasu Testy / Łatwe / Nicos Weg A1 - Folgen 27, 28ułóż i zapisz w zeszycie 3 zdania z wyrazami : uczciwy, uczciwie, uczciwość.. 3 i rozwiąż rebusy z ćwicz.. Trzeba się nimi.. Po każdym uzupełnionym zdaniu .. A teraz posłuchaj krótkiej piosenki w brazylijskich rytmach, na pewno cię ożywi (zadanie 3 s. 83) tekst piosenki znajdziesz na stronie 115.. 4 na str. 23 .. Utwórz wyrazy w ćwicz.. Wykonaliśmy zdania w małych podręcznikach i zeszytach ćwiczeń.. przeczytaj całe opowiadanie zwracając uwagę na wstęp, rozwinięcie i zakończenie.. Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy.w zdaniach zaprzeczonych i w zdaniach, w których mowa o braku, ograniczeniu lub zmianie ilości czegoś Nie było z tym większego problemu.. Odpowiedz na pytania w ćwicz..

Ułóż następnie z odpowiedzi zdanie .

Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Ułóż zdania tak, jak w przykładzie.. dla klasy 5 i zostały opracowane na podstawie programu nauczania "NOWE Słowa na start!. Ex.5/106 Zapisz zdania z zadania do zeszytu.. Możesz pomóc sobie wykonując rysunki do zadań Dla chętnych: (nieobowiązkowe) Wykonaj ćw.. yła tu w południe.Z podanych wyrazów ułóż pytania i odpowiedzi na temat osób z ćwiczenia 3 Plis to na jutro.. Uczniowie otrzymują karty z zapisanym ciągiem wyrazów.. 2011-06-05 16:16:22 Ułóż zdania i napisz do nich odpowiedzi.. W zbiorniku ubywało gazu.. zwierzęta Pamiętaj, nie zabawki.. Rozwiń podane zdania różnymi określeniami .. 1 kwietnia Przeczytaj jedną samodzielnie wybraną legendę i naucz się jej .Przekształć oba zdania pojedyńcze w jedno zdanie złożone podrzędnie Przy jego biórku siedział ojciec .. - Na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnij metryczkę lektury - ćwiczenie 1 str. 48 Karty ćwiczeń3.. Uzupełnij ćwiczenia 1,2,3,str.. 2.Tworzenie zdania z wykreślanki wyrazowej.. 5/87- uzupełnij zdania.. Ze zdania .Wiadomości na temat użycia przecinka w zdaniu pojedynczym znajdziesz w podręczniku na stronach 220-221.. Zeszyt ćwiczeń.. wg Wypychmilena.Wiemy jak utworzyć przeczenie i pytanie.. Przeczytaj uważnie treść zadań 2,3,4 s.30 zapisz obliczenie i odpowiedź.. uporządkuj fragmenty opowiadania wklejając zdania z wyklejanki we właściwe miejsca - ćwicz..

Odpowiedz na pytania z ćwiczenia 2a.

Wytnij banknoty z ostatniej strony ćwiczeń i ułóż je kolejno od banknotu odPrzeczytaj na głos zdania i wskaż palcem pasujący obrazek.. Na podstawie słuchania uzupełnij luki wyrazami z ramki.. Zagrzmiało.. Domyślny Rozpoznawalny na podstawie kontekstu.. Rozdział 1, Author: Klett Polska sp.. Podręcznik: 4/87- połącz wyrażenia z ćwiczenia 3 z ich angielską definicją.. 5/27, wykonaj ćwiczenie; 9.. 2010-02-22 16:30:44Ćwiczenia są skorelowane z podręcznikiem NOWE Słowa na start!. Ma malutkie nóżki i króciutki, wilgotny ryjek.Pokoloruj na niebiesko ramki z wyrazami , do których można dodać ten, na zielono do których można dodać ta, zaś na pomarańczowo do których można dodać to.. Możesz się wzorować na zadaniu 2 i .- Przepisz do zeszytu wyrazy z ,, h '' zapisane pod zdjęciami na marginesie w Podręczniku na str. 49.. Lesson 13 24.04.20 Subject: Clothes - poznajemy części garderoby.Na podstawie ilustracji ułóż zdania pasujące do wykresów.. Sugerowane odpowiedzi: 1D 2A 3B 4C.. Tworzymy opowiadanie.. Dann hör zu und kontrolliere .Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język polski Zadania z polskiego.. Wykreślają podane: śmiech, zabawa, radość, tańce, przebierańcy, z pozostałych tworzą zdanie: "W karnawale wybieramy się na bale".Załacznik1 3.Ex.4/106 W zeszycie utwórz minidialogi, dopasowując wypowiedzi 1-4 do zdań A-D..

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Ułóż z rozsypanki wyrazowej zdania i wpisz je do zeszytu.. Wykonane ćwiczenia proszę przesłać do 6 kwietnia.. Z rozsypanki wyrazowej ułóż.. Ex.6/106 Posłuchaj nagrania jeszcze raz .Powiedz kilka zdań na podstawie podanego słownictwa i ilustracji na temat pracy w gospodarstwie (podręcznik, str. 16-17) .. 5 s.30 Wychowanie fizyczneLektion a 4 Bilde Sätze wie im Beispiel.. Sugerowane odpowiedzi: 1.good/bad.. Jeż jest małym zwierzątkiem.. Zadanie 4 s. 83.. - Umiem użyć rzeczownika z rodzajnikami i zaimkiem dzierżawczym w celowniku.. Ułóż i zapisz z nimi zdania oraz zapamiętaj ich pisownię.. Szukała cię policja.. Rodzaje rzeczowników Sortowanie według grup.. Tennis spie…- pisze zdania na temat wiosennych porządków, stosuje właściwe znaki interpunkcyjne .. Otwórz podręcznik na stronie 52 i na podstawie ilustracji oraz wyrazów z ramki ustnie rozwiń zdania.. Zerowy W wypowiedzeniach bezpodmiotowych.. Skorzystaj ze wzoru.. Zadanie 2 str 39 2.Korzystając z dostępnych źródeł….. Podaj pytania do przytoczonych odpowiedzi .. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Ułóż zdania we właściwej kolejności i je przetłumacz na język polski: .. ĆWICZENIA.. "zamysł z efektem pracy".. Question from @Bedziaczka - Szkoła podstawowa - Język angielskiZ rozsypanek utwórz zdania zgodne z tłumaczeniem.. wg Asiajanuszka.. Otwórz ćwiczenia do matematyki na s.30, w ćw.1 na podstawie ilustracji pokoloruj ramkę z poprawną odpowiedzią 4..

3 Ułóż zdania, tak jak w przykładzie.

2011-06-05 16:16:22 ułóż pytanie do zadania i rozwiąż to zadanie .. Pokoloruj ramki z wyrazami z tej samej rodziny na jednakowy kolor.. 99 oraz 4,6, str.100 z ćwiczeniówki.. Przedstaw podane skale liczbowe w postaci skali mianowanej, liniowej i polowej 1: 2500 1: 4000 000.. INFORMATYKA - e-podręcznik klasa 2, część wiosna, blok 23 lekcja 119,120 .- Umiem budować zdania z zaimkiem nieokreślonym man.. Naucz się zwrotów na pamięć.. Dla chętnych ćw.. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej" autorstwa Marleny Derlukiewicz.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Nasz język ojczysty jest pięknym, ale równocześnie - jednym z najtrudniejszych języków świata, obfitującym w wiele skomplikowanych zasad, rozległych reguł, czy pojawiających się niespodziewanie, niewytłumaczalnych wręcz wyjątków.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Praca w domu w zeszytach narysować wymyślonego stworka i opisać go według wymagań z zadania z zeszytu ćwiczeń (4 zdana na ma 4 zdania na nie ma).. Rozwiń zdanie i zapisz je w zeszycie.. Części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik Teleturniej.. Przypomnij sobie proszę wiadomości zebrane w podręczniku na str. 25.Na podstawie ilustracji ułóż zdania pasujące do wykresów.. Będziesz pracować z podręcznikiem na stronie 25 oraz z zeszytem ćwiczeń na stronach 33 i 34.. Na podstawie powyższej notatki proszę uzupełnić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: zadanie 1 i 2A ze strony 42. to umieć opiekować.. (wtorek)- układa zdanie na podstawie wykresu graficznego z określonymi częściami zdania ; .. Nauczyciel rozdaje uczniom odbitki kserograficzne ćwiczeń .. Klasa 2 Części mowy.. Planeta Nowa 3 ćwiczenia 3.Rozmieszczenie ludności zad.3.Korzystając z dostepnych źródeł, uzupełnij poniższe zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt