Budowa i ewolucja wszechświata referat

Pobierz

Prądy oceaniczne 4.. Cykliczność w układzie słonecznym i na Ziemi 5.. Według niej, około 13 772 miliarda lat temu miało dojść do Wielkiego Wybuchu a z bardzo gęstej i gorącej osobliwości początkowej miał wyłonić się Wszechświat, czyli przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania.BUDOWA I EWOLUCJA WSZECHŚWIATA • pliki użytkownika Faficzek-10 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • W POSZUKIWANIU CZĄSTEK CIEMNEJ MATERII.ppt, POSZUKIWANIE CZĄSTEK CIEMNEJ MATERII DETEKTOREM ARGONOWYM DWUFAZOWYM.pptZajmując się zagadnieniem ewolucji wszechświata, należy zacząć od tego, że nauka o wszechświecie jako całości, czyli o jego budowie i ewolucji jest istotą kosmologii.. Ze wzoru Hubble'a otrzymujemy zatem: rt=H·r, oraz t=1H Jeśli przyjmiemy, że stała Hubble'a wynosi tyle, ile podaliśmy powyżej, to możemy wyciągnąć wniosek, że rozszerzanie się Wszechświata miało początek ok. 13,8 mld lat temu.. 10 Próbny egzamin maturalny z fizyki i astronomii Poziom podstawowy Zadanie 23.. Mutacje, które zachodzą w komórkach somatycznych nie mają znaczenia ewolucyjnego, choć u danego osobnika mogą np. prowadzić do powstania nowotworu, a także uczestniczyć w procesach starzenia się .Teoria ewolucji biologicznej jest jedną z najważniejszych, najpiękniejszych i najbardziej płodnych intelektualnie współczesnych teorii naukowych..

Budowa i ewolucja Ziemi 3.

Rozpoczęła się współczesna era galaktyczna .Gdy po ok. 3 minutach temperatura Wszechświata opadła do ok. 0.9×10 9 K, umożliwiło to łączenie się protonów i neutronów - w ten sposób powstały jądra atomów helu, który już wtedy stanowił 26% masy Wszechświata.. 4 .Plik TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH III.pdf na koncie użytkownika mrb11 • folder BUDOWA I EWOLUCJA WSZECHŚWIATA • Data dodania: 24 kwi 2012 Informuje z ilu gwiazd i galaktyk składa się Wszechświat, kiedy i w jaki sposób .Jak powstał Układ Słoneczny.. Fizyczne podstawy efektu cieplarnianego - czy człowiek zmienia klimat?. 4 minuty - 10 000 lat: protony, czstki alfa, swobodne elektrony, fotony i neutrina 8. od 10 000 lat wzwy dominacja materii nad promieniowaniem.. "Wielki Wybuch (ang. Big Bang) - najwcześniejsze znane wydarzenie w obserwowalnym Wszechświecie, jego najwcześniejsza znana faza (etap) ewolucji, a jednocześnie nazwa modelu tego procesu.Według tego scenariusza ok. 13,799 ± 0,021 mld lat temu miał miejsce Wielki Wybuch - z bardzo gęstej i gorącej materii wyłonił się znany Wszechświat, tzn. obserwowana przez człowieka materia .Ewolucja Wszechświata Ewolucja planet Ewolucja życia Podsumowanie Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania "Ewolucja wszechświata-życia-kultury" realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność .1..

Teoria powstania i ewolucji wszechświata.

Jeszcze do połowy ubiegłego wieku obowiązywał model nie podlegającego ewolucji Wszechświata.. obiektami); ściślej przestrzeń wraz ze znajdującą się w niej materią, która w jakikolwiek .Kosmologia teoretyczna zajmuje się badaniem struktury i ewolucji Wszechświata jako systemu, konstruując teorie i porównując ich przewidywania z obserwacjami, stanowiąc naturalne uzupełnienie kosmologii obserwacyjnej.. Zaskakująca dla wielu będzie jednak złożoność i niejednoznaczność zagadnienia.. W miarę gromadzenia coraz większej liczby obserwacji różnych obiektów astronomowie mogą obserwować obiekty coraz bardziej odległe w czasie i przestrzeni.Budowa i ewolucja Wszechświata Budowa Wszechświata Wszechświat, kosmos, przestrzeń z wypełniającą ją energią i materią (gwiazdami wraz z planetami i innymi jeszcze drobniejszymi ciałami niebieskimi, ich skupiskami galaktykami, gromadami galaktyk, materią międzygalaktyczną i in.. Do rozpowszechnienia się tej hipotezy przyczynili się przede wszystkim rosyjski matematyk Aleksander Friedman oraz belgijski astronom (i ksiądz) Georges Lemaître.powstanie i budowa wszechŚwiata oraz ukŁadu sŁonecznego Po Wielkim Wybuchu, który miał miejsce ok. 10-20 mld lat temu cały wszechświat się rozszerza z jednakową prędkością we wszystkich kierunkach i jednocześnie stygnie.Ewolucja Wszechświata Po około 200 mln lat po Wielkim Wybuchu zaczęły powstawać pierwsze gwiazdy i galaktyki ..

Wszechświat i jego budowa.

Myślę, że nie potrzeba zaczynać wywodu od przekonywania, iż człowiek nie jest jedyną istotą w kosmosie.. W naukowym aspekcie kosmologia jest wynikiemNa podstawie obserwacji odległych obiektów Wszechświata, galaktyk i ich gromad oraz na podstawie rozważań teoretycznych i modelowania komputerowego astronomowie budują modele ewolucji Wszechświata.. (4 pkt) Źródło: CKE 11.2006 (PP), zad.. OBIEKTY WE WSZECHŚWIECIE ODLEGŁOŚCI WE WSZECHŚWIECIE _____ Mianem Wszechświat (Kosmos) określa się całą czasoprzestrzeń wraz z zawartą w niej materią i energią.. Teoria powstania świata Układ Słoneczny Ruchy Ziemi.. Fizyczne i chemiczne właściwości wody oraz jej rola w kształtowaniu klimatu 7.Choć naukowcy tak naprawdę nie wiedzą jak mógł powstać Wszechświat, uznawana w świecie naukowym za najbardziej prawdopodobną jest teoria Wielkiego Wybuchu.. Materia rozmieszczona jest w przestrzeni bardzo nierównomiernie, a widocznymi jej skupiskami są galaktyki, czyli zbiory miliardów gwiazd .BUDOWA I EWOLUCJA WSZECHŚWIATA Czastki elementarne KOSMOLOGIA Plazma kwarkowo-gluonowa Nauka w szerokim znaczeniu obejmująca ogólnie pojęty kosmos w ujęciu filozoficznym, przy czym termin ten dotyczy nie tylko współczesnych badań..

Radioterapia (2 pkt) Radioterapia polega na niszczeniu komórek nowotworowych przy u *yciu promieniowaniaKrótki opis naszego wszechświata.

Można by ją postawić obok teorii względności Einsteina i mechaniki kwantowej (oraz, wynikającej z nich, koncepcji powstania i ewolucji Wszechświata).Budowa i ewolucja Wszechświata.. W szczególności, przedmiotem badań kosmologii teoretycznej są statystyczne przewidywania dotyczące struktury Wszechświata, w tym modelowanie rozwoju pierwotnych .3 Zadanie 9.. Poprzedniostatni gwałtowny okres ewolucji Wszechwiata 7.. Powstanie Układu Słonecznego wyjaśnia teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang).Układ Słoneczny powstał około 5 - 6 miliardów lat temu z obłoku gazowo - pyłowego, który przyciągał materię ku gęstniejącemu jądru.Myślę, że dla czytelników tej strony nie jest niczym dziwnym istnienie obfitości życia we Wszechświecie.. Ciekawy jest fakt, że atomy mogły się utworzyć tylko w czasie tak gwałtownych przemian Wszechświata, gdyż .Wszechświat (łac. universum) - wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, prawa fizyki, stałe fizyczne oraz wszystkie formy energii i materii.Zgodnie z najpowszechniejszym modelem kosmologicznym Lambda-CDM większość materii i energii znajdującej się we Wszechświecie przybiera formę ciemnej materii i ciemnej energii.Słowo "Wszechświat" może być też używane w .BUDOWA WSZECHŚWIATA.. Budowa Wszechświata Wszechświat, kosmos, przestrzeń z wypełniającą ją energią i materią (gwiazdami wraz z planetami i innymi jeszcze drobniejszymi ciałami niebieskimi, ich skupiskami galaktykami, gromadami galaktyk, materią międzygalaktyczną i in.. Ludzie, bowiem przyzwyczajeni są do bardzo prostych teorii na ten temat.gdzie t - wiek Wszechświata.. Lekcja przeznaczona dla: uczniów liceum, osób dorosłych.. obiektami); ściślej przestrzeń wraz ze znajdującą się w niej materią, która w jakikolwiek sposób może oddziaływać na nas w .Ewolucja i budowa Wszechświata.. Ta wartość jest przyjmowana obecnie jako wiek Wszechświata..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt