Napisz program wyświetlający na ekranie zadaną liczbę gwiazdek

Pobierz

Program, który wyświetli sumę dowolnych dwóch liczb .Napisz program, który wyświetli tekst na ekranie bez używania funkcji printf/puts.. * ** *** **** *****Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. 23: Program wyświetlający na ekranie kolejne liczby całkowite typu int (do 100), które są podzielneNapisz program, który wypisuje liczby od 1 do 50, a następnie od 50 do 1.. 20.drukuje na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry liczbami powstałymi przez dodanie do cyfr liczby 1 (1598 = 26109).. 2.Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12> .. Napisz program, który obliczy sumę n kolejnych liczb naturalnych (począwszy od 1) Zadanie 5.1.Napisz program, który dla wczytanej z klawiatury liczby n wypisuje na ekranie wszystkie liczby z przedziału 1…n podzielne przez 7 których ostatnia cyfra to 1.. .Napisz program Czy liczba jest parzysta pobierający od użytkownika jedną liczbę i drukujący na ekranie jedną z informacji LICZBA JEST PARZYSTA bądź LICZBA JEST NIEPARZYSTA.. W środku pętli umieść warunek, że jeśli iterator będzie równy 23, opuść pętlę za pomocą instrukcji break.. Napisz program wyświetlający na ekranie znaki podane z klawiatury do momentu , aż zostanie .. Teoretycznie mogę zadeklarować warunek jako potęga*2

Napisz program wyświetlający na ekranie własną wizytówkę.

Tekst wejściowy: const char* t1 = "Ala Ma Kota a kot Ma AlE"; Proszę o pomocProgram prosi użytkownika o podanie liczby dopóty, dopóki nie uzyska prawidłowej odpowiedzi.. Wiem, że w którymś miejscu muszę dodać pętlę FOR tak żeby wyświetlała mi '-' przed znakami trójkąta tylko nie mam pojęcia jak to napisać i myślę, że jeśli ktoś mnie naprowadzi jak i gdzie napisać tą pętlę to dam sobie rade z tym .//cout wyświetla na ekranie tekst zawarty w "" cout << " Witaj jak masz na imie?". Zadanie 4 Napisz prosty program, który wykona się zadaną przez użytkownika liczbę razy.. Podpowiedź: jaka inna funkcja pozwala wyświetlać znaki na ekranie?. Zwróć uwagę do .Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. ZADANIE 7.6.13 Napisz program drukujący na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry liczbami powstałymi przez dodanie do cyfr liczby 1 (1598 = 26109).. Wynik zapisz również do pliku.. Napisz program, który pobierze od użytkownika jego imię i powita np.: Witaj, Jan.. Zad.2Napisz program drukujący na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry ich sześcianami.. Napisz program, który narysuje z gwiazdek (*) kwadrat 10 na 10.. ZADANIE 7.6.14Napisz program, który pobierze do tablicy żądaną ilość liczb i wypisze liczby większe od średniej z wszystkich liczb..

Napisz program, który wypisuje na ekran zadaną liczbę gwiazdek.

Napisz program drukujący na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry liczbami powstałymi przez dodanie do cyfr liczby 1 (1598 = 26109).. ZADANIE 7.6.13.. Napisz program, który danych dwóch liczb całkowitych a i b sprawdzi jaka jest reszta z dzielenia liczby a przez liczbę b oraz odwrotnie.Jeśli chcemy policzyć średnią z określonej liczby liczb, wczytać określoną ilość danych z pliku lub wypisać określoną ilość danych na ekran, pętla for jest do tego po prostu idealna.. ZADANIE 7.6.1419.drukuje na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry ich kwadratami (dla liczby 127 drukujemy 1449).. Autor: maciek.goral o 18:56.. Poniższy kwadrat ma bok .Napisać program, który wczytuje od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią n, a następnie wyświetla na ekranie wszystkie potęgi liczby 2 nie większe, niż podana liczba.. Program wyświetlający w kolumnie liczby całkowite od 10 do -10.W programie na początku wczytywana jest wartość z klawiatury do zmiennej, a następnie dokonujemy zmiany jej typu na liczbę całkowitą.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.. PYTAJĄCY SIĘ O WZROST W CM A NASTĘPNIE WYŚWIETLAJĄCY JEDEN Z PODANYCH TEKSTÓW W ZALEŻNOŚCI OD PRZYNALEŻNOŚCI DO PRZEDZIAŁU WARTOŚCI: NISKI 150CM ŚREDNI 180CM .b..

Napisz program, który wypisuje na ekranie trójkąt z gwiazdek.

W dalszej części stosujemy instrukcję if sprawdzając czy wartość podanej liczby jest większa od 0.. Napisz program, który pobierze hasło i znajdzie w nim cyfry.. Napisz program który wykona wszystkie poniższe kroki w podanej kolejności: Losuje 10 liczb .Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12> .. Zakładamy, że możliwe są tylko 3 próby podania poprawnego numeru.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie Pinterest.Program prosi użytkownika o podanie liczby dopóty, dopóki nie uzyska prawidłowej odpowiedzi.. Zadanie 2.. Jeśli wartość będzie większa od 0 na ekranie wyświetlony będzie napis Wpisałeś liczbę dodatnią, jeśli nie, program wykona kolejną .Napisz program wyświetlający na ekranie monitora: \?. "Witam tu twój komputer!. Napisz program drukujący na ekranie liczby parzyste z przedziału od 1 .Napisz program drukujący na ekranie zadaną liczbę zastępując jej kolejne cyfry ich sześcianami.. Zawartość wypełnionej tablicy wypisz na ekran.. 21.dla wczytanej z klawiatury liczby naturalnej n wypisuje jej dzielniki..

Napisz program, który drukuje na ekranie kwadrat.

Napisz program SORT 2 pobierający od użytkownika dwie liczby i drukujący na ekranie obie liczby w porządku rosnącym.. Napisz program wczytujący .Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. Napisz program, który pobierze hasło i znajdzie w nim duże litery.Napisz program wczytujący n liczb całkowitych.. "?\ a następnie odtwarzający przez głośniczek komputera sygnał dźwiękowy.. Napisz program, który wypisze liczby od 1 do 100.. Zadanko niby proste, ale nie wiem jak sprawić by użytkownik mógł podać poprawny mumer 3 razy.. Z każdym uruchomieniem pętli wyświetli informacje: - czy liczba jest wielokrotnością 3 - czy liczba jest wielkorotnością 4 - wyświtli "hurra" jeżeli liczba dzieli się zarówno przez 3 jak i 4Umiem napisać program, który wyświetla trójkąt prostokątny, a nie równoramienny.. Mam problem z warunkiem wykonania pętli, np dla liczby 71 wyświetla mi 128, zamiast 64.. Użyj do tego tablicy.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Napisz program wyświetlający na ekranie znaki podane z klawiatury do momentu , aż zostanie podany znak "k" .. Długość boku kwadratu wczytujemy z klawiatury.. całkowitych, a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.. Napisz program, który wypisuje liczby od 1 do 20.napisz program w C++ wyświetlający liczby Post autor: Sokół » 13 mar 2010, o 12:12 Poprawnie zakończony program po wykonaniu zwraca kod 0, nawet jeśli nie ma źródle return 0 - to jest częścią standardu i kompilator zgodny ze standardem sam o to zadba.. Napisz program, który wypisuje na ekran liczby całkowite od 1 do 5.. */ int dlugosc; cout endl "Podaj dlugosc kreski: "; cin >> dlugosc; while (dlugosc 0) {cout "Dlugosc musi byc .Następnie powitaj każdą osobę na liście.. Napisz program, który dla wczytanej z klawiatury liczby n wypisze na ekranie liczby 1,4,9,.,n2 5.. Napisz program, który dla danych z klawiatury liczby rzeczywistej a i liczby całkowitej n oblicza an.. W zadaniu należy wykorzystać trzydziestoelementową tablicę liczb całkowitych.. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() {/* PROGRAM KLASYFIKUJĄCY WZROST OSÓB TZN.. Wizytówka powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwa zawodu (lub student), miejsce pracy, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres email.. Napisz program, który wypisuje na ekran zadaną liczbę gwiazdek.. Jeśli natomiast podana wartość n jest liczbą spoza przedziału [1; 15], wówczas program kończy pracę drukując stosowny komunikat.. Napisz program, który wypisuje na ekranie trójkąt z gwiazdek.. W programie nie wolno użyć [].. Zadanie 4.. Program wprowadzający k liczb rzeczywistych z klawiatury i zapamiętujący je kolejno w zmiennej liczba.. Zadanie 3.. Napisz program wyświetlający na ekranie zadaną liczbę gwiazdek #include #include using namespace std;Ułóż program wypisujący liczby naturalne w kolejności malejącej zaczynając od 10.. Napisz program, który wyprowadzi znaki od A do Z..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt