Na podstawie mapy uzupełnij zdania

Pobierz

Kreta,kolebka cywilizacji minojskiej oznaczona na mapie literą.. , natomiast zasiedlone przez Greków obszary Azji Mniejszej- literą.. zad.2str.25 Po przeczytaniu tekstu połącz warunki naturalne Grecji z wynikającymi z nich zajęciami starożytnych mieszkańców Hellady.. Kolejne zdania należy uzupełnić w następujący sposób: I. Ojcowski Park Narodowy jest położony w dolinie rzeki Prądnik.. 2010-09-29 19:09:14Nie zostały zrealizowane, ponieważ na przykład Pomorze Gdańskie Polska odzyskała w drugiej połowie XV wieku.. Zad.. Na pierwszym planie jest widoczna część Bielawy.. Premium .. Na Saharze roczna suma opadów nie jest wyższa niż mm.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. Województwa o .Na mapie wskazano wybrane przylądki Afryki wraz z ich współrzędnymi geograficznymi oraz oznaczono literami A-G siedem punktów.. - Zadanie 1: Bliżej historii 2 - strona 21Na podstawie zamieszczonej mapy uzupełnij zdania.. 4Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkól ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012.. Oblicz, ile wynosi odległość między tymi obiektami w rzeczywistości (pomijając rzeźbę terenu) i uzupełnij odpowiedź.. Wpisz odpowiednie litery (A-G) z powyższej mapy.uzupełnij na podstawie mapy brakujące informacje Tu dodasz ZA DARMO zadanie!.

Na podstawie mapy uzupełnij zdania.

Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 5.. Zdania należy uzupełnić w następujący sposób: A.. Rozwiązania zadań.. Strukturę użytkowania ziemi w Kanadzie przedstawia wykres _____, o czym świadczy _____ 10.. 25 25 Zadanie 62.. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz we właściwe miejsca.. Trzy wyrażenia podano dodatkowo.. 2013-01-02 21:27:20 Uzupełnij poniższe zdania ,dobierając odpowiednie układy odniesienia ?. Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono województwa z podziałem na pięć kategorii według bilansu energii elektrycznej.. a) W tabeli wymieniono typy rolnictwa dominujące na dwóch obszarach spośród zaznaczonych na mapie.. Dni urodzin i miesiące napisz słownie.. Na Saharze roczna suma opadów nie jest wyższa niż 100 mm.. F b) Obszar PolskiHistoria.. 45 • P ogoda to stan atmosfery w danym miejscu i czasie.. Uzupełnij tabelę.a) Kalisz położony jest na północny wschód od Wrocławia.. Daty to i miejscowości: Gabi(10.07) Hamburg, Sven(16.03) Berlin, Tim(4.11) Koln, Alex(24.12) Stuttgart, Jana(11.06) Graza) Na podstawie mapy uzupełnij zdania.. Na podstawie mapy zamieszczonej obok wpisz przy zdaniu prawdziwym literę P, a przy fałszywym - literę F. a) Tarnów leży dalej od równika niż Olsztyn.. Wynik zapisz z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.Na podstawie mapy wykonaj polecenia..

Na podstawie mapy uzupełnij poniższe zdania.

W pasie rzeźby oznaczonym na mapie literą C występują międzyNa podstawie mapy ze s. 256 podręcznika wstaw 2012-05-20 17:04:22; Na podstawie filmu atlasów i podręcznika uzupełnij tabelę MAM NAPISAĆ ICH SIEDLISKA!. Zad.1 str. 25 Uzupełnij zdanie na podstawie mapy.. 2012-10-06 14:03:28 Uzupełnij poniższe zdania .. Na Borneo wysokość opadów wynosi przynajmniej mm na rok.. Pytania i odpowiedzi.. 0 ocen | na tak 0%.. A.Uzupełnij zdania na podstawie informacji z drzewa genealogicznego.. Klimatem nazywamy warunki24 24 Na podstawie rysunków opisz trzy różnice między Wielkim Stawem a Małym Stawem.. Na mapie poziomice poprowadzono co 20 m.. 2011-04-28 18:44:23; na podstawie atlasu geograficznego uzupełnij tabelę podając tytuł mapy i stronę na której się znajduje.. Podobne pytania.. 4) Na podstawie mapy w atlasie "Polska - klimat, wody" uzupełnij zdania:Na podstawie zamieszczonej mapy uzupełnij zdania.. Uzupełnij zdania, wpisując nazwę odpowiedniego piętra roślinnego.3) Na podstawie mapy w atlasie "Bezrobocie w Polsce" odpowiedz na pytania: a) W których województwach bezrobocie w Polsce ma najwyższy współczynnik?. 12 Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Obiektami będącymi powierzchniowymi formami krasu na obszarze Parku są .Zadanie wykonaj na podstawie mapy ćwiczenia : a) Na mapie odległość w linii prostej między kościołem w Malinczanach a szczytem Czupel wynosi 3 cm..

Premium ... Na podstawie mapy uzupełnij zdania.

Kolejne południki i równoleżniki narysowano co 10°, zaczynając od południka 0° i równika.. Kolejne zdania należy uzupełnić w następujący sposób: A.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. j 2010-11-02 15:21:37; Jak można usunąć .. a) W 2005 roku do Argentyny przyjechało _____ turystów.Uzupełnij zdanie - wpisz właściwe określenie dobrane z podanych w nawiasie.. a) Zapisz po dwie stolice leżące na półkuli: zachodniej _____ wschodniej _____ b) Zapisz nazwy dwóch państw, które leżą na dwóch półkulach.. (2 pkt) Na fotografii znajduje się fragment obszaru przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej.. b) Olsztyn leży na południowy wschód od Gdańska.. Na podstawie mapy uzupełnij zdania.. _____ c) Uzupełnij zdanie.Na podstawie rysunku i mapy przyporządkuj właściwe piętra roślinne podanym miejscom.. B. Na Nizinie Amazonki roczna suma opadów przekracza zazwyczaj mm.. b) Które województwa mają najniższy współczynnik bezrobocia?. uwaga !. to jest zad 4 na stronie 4 ćwiczenie dla klasy II gimnazjum z angola !. Obiekt oznaczony na .Na mapie oznaczono numerami od 1 do 6 obszary o odmiennych typach gospodarki rolnej, położone w różnych państwach..

a) Uzupełnij zdania.

- Zadanie 1: Geografia 6 - strona 70Uzupełnij zdania wyrażeniami z tabelki.. Uzasadnij wybór, uwzględniając wysokość bezwzględną najgłębszego punktu dna jeziora Hańcza.. 5 Zadanie.. 11 Przyporządkuj fotografiom podpisy.. B. Na Nizinie Amazonki roczna suma opadów przekracza zazwyczaj.Na podstawie mapy uzupełnij zadania planeta Nowaka 5 str 21 2 Zobacz odpowiedzi matzar24 matzar24 A. Islandia jest położona na granicy dwóch płyt litosfery: W legendzie mapy (do zadania 43) przedstawiającej rozmieszczenie płyt litosfery podano nazwy dwóch wielkich form ukształtowania powierzchni dna morskiego.Na podstawie mapy Ojcowskiego Parku Narodowego.. 3 Zadanie.. 2010-05-10 19:56:52Uzupełnij zdania na podstawie informacji z drzewa genealogicznego.. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.. Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli uzupełnij zdania.. Czasowniki napisz w odpowiedniej formie.. Na podstawie map z atlasu i podręcznika uzupełnij poniższe zdania.. 3 cm * 75 000 = 225 000 cm = 2250 m (zmierzona odległość to 3 cm) martuss3oy5y3e martuss3oy5y3e .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. C. północny.. Pomożesz?. Zad 4 str. 17 Tajemnice przyrody.. opis drzewa genealogicznego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt