Wyznaczanie gęstości ciał stałych sprawozdanie wnioski

Pobierz

= m/V (stała gęstość) przy czym m i V ?. Pomiar gęstości bezwzględnej wykonuje się w areometrach, natomiast do pomiaru gęstości względnej służą piknometry.. Wnioski omawiające otrzymane wyniki oraz podsumowujące przeprowadzonePlik Wyznaczanie gęstości ciał stałych.docx na koncie użytkownika jankowski.jerzy • folder Laboratorium podstaw fizyki • Data dodania: 12 gru 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. ##### Obliczyliśmy objętość (V) tulei po czym mogliśmy obliczyć gęstość za pomocą ##### wzoru p= m ##### v gdzie m to jest waga.OKREŚLANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH Wstęp teoretyczny Gęstość ciała stałego - definicja, jej rodzaje, jednostki - gęstość jakiejś substancji definiujemy jako stosunek jej masy do zajmowanej przez nią objętości.. Zatem, możemy ją obliczyć na podstawie poniższego wzoru: 𝜌=𝑚 𝑉 (1) gdzie m to masa ciała [g], a V jego objętość zajmowana przez ciało [cm3].. W sprawozdaniu, jako wynik podać średnią arytmetyczną z pięciu oznaczeń dlaZałożenia to umożliwia nam zapisanie równania w postaci: ?. Należy zważyć ciało w powietrzu i po zanurzeniu w wodzie, a potem przekształcić wzór na prawo Archimedesa i obliczyć gęstość ciała: m 1 g - ciężar ciała w powietrzu m 2 g - ciężar ciała w wodzie F w = m 1 g - m 2 g = (m 1 - m 2 )gPlik wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy wnioski.pdf na koncie użytkownika dcrums14 • Data dodania: 15 lis 2018..

... Download: wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy wnioski.pdf.

Potrzebowaliśmy ##### wagi, wysokości (h) ,średnicy zewnętrznej (d1) i średnicy wewnętrznej(d2).. potrzebne do tego będąW celu wyznaczenia gęstości ciał dokonałyśmy pięciokrotnego pomiaru mas i wymiarów brył za pomocą wagi elektronicznej, suwmiarki oraz śruby mikrometrycznej.. Gęstość jest zależna od temperatury, wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się.Sprawozdanie z fizyki 2 wstęp celem naszego ćwiczenia ło wyznaczenie gęstości bezwzględnej cieczy ciała stałego za pomocą piknometru.. Gęstość jest wielkością skalarna; jej jednostką w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny [kg/m3].. Pozwoli ci ono zrozumieć opisaną poniżej sytuację i wiele innych zagadnień.Gęstość ciała stałego zależy zarówno od objętości tego ciała jak i jego masy.. Do badania są potrzebne: menzurka lub cylinder miarowy, kolba płaskodenna, waga, odważniki, woda.. Pomiar gęstości cieczy i ciał stałych Napełniamy piknometr wodą destylowaną o gęstości ρ w(wziętej z tablic) i wyznaczamy masę wody m w zawartej w piknometrze ze wzoru: m m m V w p w = − = 1 ρ , (29)Wyznaczanie gęstości (…) - 3/5 - Aktualizacja - T.M.Molenda, III 2019 C. Wyznaczanie gęstości stał stałych - brył o regularnej budowie 1) Wybrać 1-2 bryły (kula, walec, prostopadłościan) i je zważyć na wadze elektronicznej (3x).. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza..

2Wyznaczenie gęstości badanego ciała Nauka pisania sprawozdań.

Cylindrem miarowym lub menzurką odmierz określoną objętość wody.. Obliczyć gęstość próbki w g/cm3.. Dodaj go jako pierwszy!Plik wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy wnioski.pdf na koncie użytkownika amyeholt • Data dodania: 22 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Gęstość badanej cieczy znajdujemy z wyrażenia: Ponieważ: Wówczas: Wyznaczanie gęstości substancji stałych W przypadku wyznaczanie gęstości cieczy należy określić masy: mP - masa pustego i suchego piknometru mPW - masa cieczy wzorcowej wypełniającej piknometr mPC - masa badanej cieczy umieszczonej w piknometrze oraz dodatkowo:Wyznaczanie gęstości wody.. Wyznaczamy masę pustego piknometru.. Pamiętaj!Plik wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru wnioski.pdf na koncie użytkownika ruvoyager • Data dodania: 19 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.sprawozdanie 4 wyznaczanie gęstości i ciężaru właściwego ciał, politechnika krakowska transport nie sprawozdanie grunty cw grunty 5 GESTOSC OBJETOSCIOWA Sprawozdanie grunty proctor cw grunty 6 GESTOSC WLASCIWA grunty sprawozdania wycieczka na fundamenty Wyznaczanie gęstości za pomocą piknometru 2, STUDIA, sprawozdania, Fizyka1.1 Wyznaczanie gęstości ciał stałych metodą hydrostatyczną ..

Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na m3.

Adnotacje dotyczące wymaganych poprawek oraz daty otrzymania poprawionego sprawozdania.. Dokładnie zmierzyć wymiary próbki i obliczyć jej objętość.. Gęstość ciała jest wprost proporcjonalna do jego masy, oraz odwrotnie proporcjonalna do objętości.. Dzięki temu wiemy, że po zmierzeniu wymiarów obiektu, oraz zważeniu go, możemy określić jego gęstość.. Zapisz tę wartość.. W doświadczeniach tych dowiemy się jak wyznaczyć gęstość dla pewnego ciała.waga laboratoryjna, piknometr, woda destylowana, alkohol, ciecz o nieznanej gęstości, ciało stałe o nieznanej gęstości Przebieg ćwiczenia 1.. Zważyć próbkę na wadze analitycznej z dokładnością do 0,001 g. 3.. 2) Wyznaczyć ich rozmiary liniowe (celem obliczenia objętości) za pomocą śruby mikrome-Wyznaczanie gęstości A) próbki o kształtach regularnych 1.. Opis ćwiczenia: Wykorzystane wzory: Gęstość: Υ = ௠ ௏ Objętość badanego ciała: V= ஠୦(஽ మ.. 1.2 PiknometrGęstością nazywa się stosunek masy badanej substancji do jej objętości.. Napełniamy piknometr wodą destylowaną i zamykamy korkiem, zbieramy bibułą nadmiar wody wypływającej przez kanalik w korku i osuszamy boczne części piknometru.. Objętość badanej cieczy czy ciała stałego może być wyznaczona przy pomocy ważenia..

Aby to wyjaśnić, wprowadzimy pojęcie gęstości ciała.

Gęstość wyraża się w jednostkach g/ml.. Im masa usypowa ciała stałego była większa, tym większa była jego gęstość, która zależy również od objętości cieczy oraz jej masy końcowej, w wyniku której otrzymaliśmy gęstość rzeczywistą, zależna od masy usypowej ciała, objętości usypowej oraz od objętości całkowitej.Metody wyznaczania gęstości ciał stałych Wstęp Gęstość (ρ) (masa właściwa) - masa jednostki objętości, dla substancji jednorodnych określana jako stosunek masy m do objętości V obliczana wzorem: W wyprowadzaniu wzorów oraz obliczeniach będziemy używać symbolu d zamiast ρ.. Za pomocą wagi wyznacz masę (w g) pustego naczynia (kolby).. Zatem, podstawowa metoda wyznaczania gęstości, będzie się opierać na niezależnym pomiarzeGęstość wyznaczamy ze wzoru (1).. (1) 3.Wyznaczanie gęstości materii Być może zauważyłeś, że czasem ciało o niewielkich rozmiarach ma dużą masę, a ciała o sporych rozmiarach (np. pudło styropianowe) możemy łatwo podnieść, bo ich masa jest niewielka.. Znając masę m oraz objętość v ciał wyznaczyłyśmy gęstość ρ ze wzoru: ρ = m v .. 3.Gęstość jest to stosunek masy ciała stałego do zajmowanej przez niego objętości.. Sprawozdanie należy dostarczyć na kolejne, następne zajęcia wynikające z planu, licząc od dnia ukończenia ćwiczenia, pod sankcją obniżenia oceny i niedopuszczenia do ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt