Sprawozdanie w bdo za rok 2020

Pobierz

Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania składane są wyłącznie w wersji elektronicznej.. Za wyjątkiem zwolnień przewidzianych w ustawie i rozporządzeniach nie ma żadnej taryfy ulgowej.. W przypadku wersji roboczej raport może złożyć użytkownik podrzędny.Feb 9, 2021Mar 17, 2021Przypominamy o składaniu rocznych sprawozdań za rok 2020 za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).. Podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadów komunalnych winne były do 31.01.2021 złożyć ww.. Mar 9, 2021Złożenie sprawozdania w formie papierowej jest łatwiejsze niż̇ złożenie poprzez formularz sprawozdawczy w BDO, zatem dopuszczenie formy papierowej spowoduje uprzywilejowanie części przedsiębiorców.. Jednak 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U.. Jeszcze w 2020 roku obowiązywały dwie wersje równolegle - cyfrowe i papierowe.Jun 17, 2020Jan 25, 2022Aug 12, 2020Jul 6, 2020Jul 8, 2020W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie rocznych sprawozdań za 2019 rok o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (dotyczących wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów) do ..

Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Gdzie załatwisz sprawę Usługę można zrealizować w: urzędy marszałkowskieMar 15, 2022Jun 16, 2020Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca wypełniania sprawozdań komunalnych w BDO za 2020 r. w zakresie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Obowiązek ograniczenia składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wynika z art.Jun 25, 2020Feb 24, 2021Przykładowo, do 31 października 2021 roku przedsiębiorcy składają sprawozdanie BDO za 2020 rok.. 2020 poz. 875).Roczne sprawozdania za rok 2020 składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).. Dostęp do niego mają jedynie uprawnione osoby.. Dane są wprowadzane elektronicznie za pośrednictwem specjalnego modułu.. Elektroniczne karty odpadów od 2021r.. Zgodnie z art. 76 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt