Tematy godzin wychowawczych klasą maturalna

Pobierz

Wybory samorządu klasowego.. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnych czy indywidualnych potrzeb klasy.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASA 8 r. szk.. Podpisujemy kontrakt- określamy zasady, które będą obowiązywać w naszej klasie.tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy, aktach prawnych obowiązujących w szkole, wynikach w nauce i zachowaniu (zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy).. Czy wiesz co jesz?. Historia i społeczeństwo Przyroda Zajęcia techniczne Godzina wychowawcza Plastyka Matematyka Język polski Zajęcia komputerowe Biologia Chemia Fizyka Geografia Informatyka Technika Historia Wiedza o społeczeństwie.7 TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY IV 1.. Zapoznanie z systemem oceniania zachowania.. 4.Jestem ważny/ważna w mojej klasie.. 3.Tematyka godzin wychowawczych dla klas VI Uwaga: • Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki o światowej pa ństwa.. Cel: Zapoznanie się z zasadami Bhp, drogą ewakuacji w szkole.. Bezpieczny w klasie.. Kodeks i zasady klasowe.. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnych czy indywidualnych potrzeb klasy.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE VI b W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 WRZESIEŃ: 1..

Propozycje tematów godzin wychowawczych w klasach 1 - 4Lp.

Zapoznajemy się z najważniejszymi dokumentami obowiązującymi w szkole.. Jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych w czasach Covid-19 ?. ul. Pułaskiego 96 15-338 Białystok (85) 74-89-041 Sekretariat (85) 74-89-048 Portiernia (85) 74-89-059 Świetlica (85) 74-89-052 Fax (85) 74-89-049 Intendent (85) 74-89-047 LogopedaTEMATYKA I HARMONOGRAM GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY 4 Wrzesień 1.. Emocje w moim życiu- pozytywne i negatywne.. Odpowiedzialność za słowo.. Jakie mamy prawa i obowiązki Wrzesień Październik 1.. Praca moich rodziców 2.. Uczę się w klasie integracyjnej- co to oznacza?. 7.Przykładowe tematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2016/2017: 1.. Zdrowe odżywianie się.. Poznajemy się lepiej 2.. Szczupły nie musi oznaczać CHUDY .. Prawa i obowiązki ucznia w szkole.. Wybór samorządu klasowego.. BHP- Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczny powrót do domu.. Pedagogizacja - poruszanie problemów wychowawczych nurtujących rodziców i ich dzieci (wykłady, warsztaty podczas spotkań z rodzicami).. Należy docenić rolę wspomnianych lekcji w kształtowaniu młodych osobowości i ich świata.Tematyka godzin wychowawczych kl. VIII.. - Imigranci i uchodźcy - szanse czy zagrożenia dla naszego dziedzictwa kulturowego?. Czym jest plotka?. Rodzaje agresji.. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej..

Propozycje tematów godzin wychowawczych 1.

"Jak cię widzą, tak cię piszą"- postawa kulturalnego ucznia.. Przedstawiamy propozycje tematów.. 4.Tematyka godzin wychowawczych dla klas VIII Uwaga: Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. Tworzymy dekalog klasowy.. Kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, regionu, kraju, Europy.. PAŹDZIERNIK: 1.Tematyka godzin wychowawczych dla klas VII Uwaga: Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. 4.PROPOZYCJE TEMATÓW I ZAGADNIEŃ NA "GODZINY WYCHOWAWCZE" KLASA II Życie w zgodzie z rytmem natury ( nauka, wypoczynek - znalezienie właściwych proporcji).. Aktywne rozwiązywanie problemów.Propozycje tematów godzin wychowawczych dla klasy I.. "Poznaj mnie, a ja chętnie poznam Ciebie" .. Wrześniowe rocznice : 1 IX, 11 IX, 17 IX.. Spotkanie z funkcjonariuszem KMP w Siedlcach.. Twój idol, twój autorytet.. Pozostałe lekcje przeznaczone s ą na apele, wyj ścia lub pogadanki wynikaj ące z jednorazowych akcji szkolnych czy indywidualnych potrzeb klasy.Lista 7 przykładowych scenariuszy lekcji wychowawczej dla Twojej klasy.. Wiem, co oznacza pojęcie EMPATIA.. Wybory samorządu klasowego 3.. - Mój region - najpiękniejsze miejsce" - Nasze prawa i obowiązki w UE.Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja edukacyjną celów) 1..

Deklaracja maturalna.

Integracja grupy - ustalenie zasad pracy w grupie.. Jesteśmy bezpieczni w szkole - zasady Bhp.. Nasze projekty.. Bezpieczna droga do i ze szkoły 4.. Empatia - umiejętność potrzebna w życiu.. edukacja prozdrowotna pogadanka z elementami uczeń:Tematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2021/2022.. Zapoznanie z procedurami egzaminu maturalnego i zawodowego.. Za pomocą odpowiednio przygotowanych scenariuszy na lekcję wychowawczą możemy zacząć komunikować się z uczniami na poziomie ich potrzeb, wartości, oczekiwań i wzajemnych relacji.. 3.Nie dajemy przyzwolenia agresywnym zachowaniom.. Prezentacja regulaminu oceniania i klasyfikowania.. 2020/21 (Plan Pracy Wychowawczej dla kl.8 ) tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa plan zawiera 32 tematy; pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lubPROGRAM WYCHOWAWCZY KLAS III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2013/2014 Realizacja tematów godzin wychowawczych może się zmienić w zależności od potrzeb i okoliczności III A- mgr Karolina Galewska III B - mgr Ewa Karbowska III c - Jolanta Hildebrandt III d - Robert Kulig III e - Małgorzata KuberkaKlasa IV-VIII.. Wybory samorządu klasowego.. 3.Czego będą dotyczyć godziny wychowawcze w nadchodzącym roku?. Przypomnienie zapisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i egzaminowania zawartych w dokumentach szkolnych..

• Plan zawiera 32 tematy.

7.LP Propozycje tematów godzin wychowawczych dla klasy IV wrzesieo 1.. Klasy "0" : 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt