Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Pobierz

4 - Oświadczenie woli (składane w kwietniu) 5 .1 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego przez gminę Radzymin imię i nazwisko wnioskodawcy rodzica kandy adres do korespondencji I. pobierz pdf docNabór do klas I na rok szkolny 2020/2021.. PESEL kandy w przypadku braku numeru PESEL, podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu .Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki.Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.. rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej, co kandydat lub już do niej uczęszcza - 32 punkty; kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega - 16 punktów;WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY - dla absolwenta SZKOŁY PODSTAWOWEJ A. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałego poza obwodem szkoły5) Wniosek o przyjęcie ucznia do SP spoza rejonu szkoły.. 1 ustawy, aby formalności stało się zadość należy złożyć w tej sprawie wniosek do dyrektora szkoły podstawowej.szkole podstawowej Obowiązuje dla: TAK / NIE / Odmowa udzielenia odpowiedzi Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci TAK / NIE / Odmowa udzielenia odpowiedzi Obowiązuje dla: Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, daneNa podstawie art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz. U..

Dotychczas uczęszczałem do szkoły XYZ.

Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać .Wzory zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły 2019/2020.. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju ogłasza nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021.. 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole .Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w obwodzie, w którym mieszka dziecko - nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.. Przedstawiamy listę naszych preferencji (od najbardziej do najmniej preferowanych szkół podstawowych): Kolejność preferencji Nazwa szkoły podstawowej 1 2 3WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2019 Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji w terminie określonym w harmonogramie.. W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.1.. Wnioski o przyjęcie do szkoły będą przyjmowane w terminie od 16 marca 2020 do 27 marca 2020 r. w godzinach od 7.30 do 15.00.Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 18 maja od godz. 12.00 do 22 maja 2020 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami..

PO: Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust.

Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (przeczytaj o kryteriach).Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 Formularz przeznaczony jest dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny z dniem 1 września 2020 r., zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.W szkole obwodowej ze względu na miejsce zamieszkania dzieci mają zapewnione miejsce edukacyjne.. Prośbę swoją motywuję profilem klasy ABC, który jest szczególnie bliski moim zainteresowaniom/wysokim poziomem .Uczeń wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wskazuje w nim nazwy placówek, do których chce się zakwalifikować.. Szkoła Podstawowa.. 1 - Zgłoszenie-do-sp (plik edytowalny) 2 - Oświadczenie rekrutacyjne.. Zgodnie z art. 16 ust.. 59) proszę o przyjęcie mojego dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białogardzie w roku szkolnym 2019/2020 Do wniosku załączam: 1. zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego 2. opinię Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej o mozliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej* Zobowiązuję się również do .Ruszyła rekrutacja do warszawskich podstawówek, pierwszy etap potrwa do 7 marca 2019 r. Wcześniej muszą się zadeklarować osoby, które chcą zapisać dziecko do szkoły muzycznej lub sportowej..

Zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 - z obwodu.

Następnie należy złożyć wniosek w szkole, którą uczeń umieścił na 1. miejscu na liście placówek, do których aplikuje.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2 - 31 marca 2020 r. 19 - 26 maja 2020 r. 2.. Można jednak zapisać dziecko do innej szkoły niż wynika to z miejsca zamieszkania (rejonizacja).. oświadczenie 1 - kandydat uczęszcza do przedszkola oświadczenie 2 - starsze dziecko oświadczenie 3 - blisko wskazanej szkoły mieszkają członkowie rodzinyInformujemy, że równocześnie złożyliśmy wnioski o przyjęcie naszego dziecka do klasy pierwszej innych szkół podstawowych.. 3 - E-dziennik_dane.. DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW 1.. 1, jeżeli dziecko:.. Imię/imiona i nazwisko kandy 2.. Wniosek o przyjęcie do szkoły powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.lewy róg: data Twoje imię i nazwiko adres miasto z prawej: imię i nazwisko dyrektora nazwa szkoły adres miasto środek: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do Państwa szkoły.. pobierz pdf doc. Wniosek kandydata o przyjecie do szkoly podstawowej na rok szkolny 2019/2020 - spoza obwodu.. 2002r Nr 101 poz.926 przyjmuję do wiadomości, że: administratorem danych jest Szkoła, do dyrektora której kierowany jest niniejszy wniosek/zgłoszenie,Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć odpowiednio w szkole w terminie od 5 marca do 23 marca 2018 roku do godz. 1500 (dane we wniosku należy wypełniać czytelnie) WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)Termin: od 21 kwietnia 2020 r,..

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły terminie pon-pt od 7:00 do 15:00.

Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów (Tabelę należy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi) 1.. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2020/2021; Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.. 1 pkt 3 ustawy Prawo .Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.. W Polsce każdy rodzic może dokonać wyboru i zdecydować, iż jego dziecko rozpocznie edukację szkolną w wieku 6 lat.. PO: Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.. Należy w wyznaczonym terminie złożyć odpowiedni formularz lub podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.. godz. 8:00 do 28 kwietnia 2020 r., godz. 14:00.. DANE O KANDYDACIE: Imię/imiona nazwisko PESEL w przypadku braku PESEL - seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość data urodzenia adres zamieszkania ulica kod pocztowy, miejscowość-gmina adres e-mail kandydata numer telefonu komórkowego B. DANE O RODZICACH .Strona główna » Placówki » Szkoły podstawowe » Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie » RODZICE » Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły REGULAMIN PRACY SZKOŁY W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W POLSCE.. Jednoczenie przypominamy o obowiązku meldunkowym!. 36 pkt 1.. Pola zaznaczone * są polami wymagalnymi.poz.. Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor.. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno uczęszczać nadal na zajęcia przygotowania przedszkolnego.Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej Załącznik nr 3 - zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt