Przeczytaj informacje podane obok i uzupełnij

Pobierz

Chiny zajmują około 5/24 powierzchni Azji.. A) jaką część powierzchni wszystkich lądów zajmują Chiny , a jaką ---- Polski?. a) W barze ''Słonecznym'' sprzedaje się dziennie 200 porcji bigosu.. Jeden fragment podano dodatkowo i nie pasuje on do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną poniżej analizą.ZADANIE 10 Przeczytaj tekst.. Galon jest jednostką objętości używaną w niektórych krajach anglosaskich np w USA.. Jeśli podana w nich informacja jest prawdziwa, wpisz obok literę P, jeśli fałszywa — literę F. a. Ssaki są zwierzętami stałocieplnymi i mają ciało pokryte włosami.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. a Polska 3/100 powierzchni Europy .Przeczytaj informacje podane w ciekawostce .oblicz głębokość morza ,jeśli dźwięk powrócił do echosondy ; a ) po 5 sekundach b ) po 3,5 sekuny Echosonda to urządzenie,za pomocą którego można między innymi badać głębokość morza .. Das ist super!Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Uzupełnij zdania zaimkami This, That, These, Those.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Przeczytaj podane informacje, a następnie uzupełnij.. (0-3) Przeczytaj trzy teksty związane z domami.. 1 Dziewczynka miała .Przeczytaj tekst i uzupełnij brakujące informacje w notatce poniżej.. Question from @Monia1214 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij zdania (1-9) właściwymi przyimkami podanymi poniżej..

Przeczytaj informacje podane obok i uzupełnij.

Wpisz znak X w kratkę obok właściwej odpowiedzi.. Geometria Informacje zawarte w ramce: 1 galon = 4,5 litra 1 galon = 4 kwarty = 8 pint Uzupełniamy luki: [1 ga Odpowiedź na zadanie z Matematyka z plusem 5.. 4.Przeczytaj tekst Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki 1-3 Wpisz odpowiednią literę a f obok numeru każdej luki Uwaga Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Tak zwany galon amerykański to około 3,8 litra.. Przeczytaj tekst obok the world of work in 2020Zadanie: zadanie 1 przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij informacje znajdujące się pod tekstem ich 20, franzósion aus lyon, rejse gern, mag fremdsprachen Rozwiązanie: zadanie 1 odpowiedzi na pytania 1 es schreibt justine morcier 2 sie ist 20 jare alt 3Przeczytaj teksty 1. i 2. a)2 galony to około 2 ∙ 4,5l = 9 litra Odpowiedź na zadanie z Matematyka z plusem 5.. 2015-11-22 12:08:15 Przeczytaj informacje podane obok i uzupełnij 2011-05-25 21:47:40 przeczytaj opowiesc o Jeziorze zabim i uzupełnij : 2016-04-03 15:35:12ZADANIE Uzupełnij zdania, wpisując w puste miejsca właściwe określenia wybrane z podanych poniżej (3 pkt).. that - tamten/tamta/tamto łączy się z liczbą .Przeczytaj uważnie Prolog, scenę 1 i 17 aktu I i spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania..

przeczytaj uważnie informacje podane obok.

B) jaką część ludności świata stanowią mieszkańcy Chin , a jaką -Polski ?. ZADANIE 5 pkt.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Wersja BUzupełnij tabelę wpisując wzory i symbole podane poniżej: Na+, 2H2, 2H2, H2O, 3He, S2-, CO, Co Atomy Jony Cząsteczki Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.Zad.17.. Wersja A Informacje zawarte w ramce: 1 galon = 4,5 litra 1 galon = 4 kwaty = 8 pint Uzupełniamy luki: [1 gal Odpowiedź na zadanie z Matematyka z plusem 5.. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną poniżej analizą.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Question from @Weronikamaras1 - Szkoła podstawowa - Język angielskiZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst obok, z którego usunięto pięć fragmentów zdań.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Rozumienie tekstów pisanych, page 8.. Sygnał dżwiękowy wysyłany z echosondy odbija sie od dna i wraca do urządzenia .znając predkość rozchodzenia sie dzwięku w wodzie (1 500 m/s .Przeczytaj plan szkolnej wycieczki i uzupełnij tekst..

Dwa przyimki podane zostały dodatkowo.

Mniejsze anglosaskie jednostki objętości to kwarty oraz pinty, przy czym: 1 galon= 4 kwarty= 8 pint.. poniżej.. Uzupełnij luki (1-5) fragmentami podanymi poniżej (A-F).. Azja zajmuje około 3/10 powierzchni lądów na Ziemi a, Europa 1/15.. Jedna porcja bigosu waży 170 g.Przeczytaj podane informacje i odpowiedz na pytania.. Przeczytaj poniższe zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt