Zaznacz dwie informacje które nie dotyczą środowiska przyrodniczego afryki

Pobierz

W środę maturzyści mierzą się z geografią.. a) Powierzchnia: 30,3 mln km2 40,2 mln km2 b) Ukształtowanie terenu: przewaga nizin przewaga wyżyn c) Największe jezioro: Tanganika Jezioro Wiktorii.. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wymienić dwie grupy czynników - przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.. Powierzchnia Afryki wynosi 30,3 mln km 2.. Położenie geograficzne Arktyki i Antarktyki za kołami polarnymi powoduje, że w czasie dnia polarnego Słońce góruje na niewielkiej wysokości i do powierzchni Ziemi dociera tam niewielka ilość energii słonecznej.. Wzrost rocznej sumy opadów na obszarze zlewiska Bałtyku.. Tutaj znajdziecie odpowiedzi do poziomu .Cel: Zapoznanie się z funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego na obszarze Afryki oraz jego wpływem na życie człowieka.. 2.Zadanie 16.. Najbiedniejszy kontynent na świecie o niezliczonych problemach społeczno-gospodarczych i zaskakująco pięknej przyrodzie.. B. Spadek rocznej sumy.2.. Afryka to drugi co do wielkości kontynent na Ziemi.. Stanowi największe centrum finansowe Europy.. Zwartą bryłę lądu przecina równiki można mówić o prawie symetrycznym położeniu kontynentu względem niego.Szczególną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest także występowanie rozległych kotlin, np. Kotlina Czadu, Kongo, Kalahari.. Podczas nocy polarnej Słońce nie pojawia się ponad horyzontem.Zobacz galerię (68 zdjęć) 35..

Skreśl informacje, które nie dotyczą środowiska przyrodniczego Afryki.

B. występowanie tajgi Wilgotne / suche i ciepłe powietrze znad zwrotnika.. A. występowanie najwyższych gór świata B. słabo rozwinięta linia brzegowa C. symetryczny rozkład stref klimatycznych D. występowanie rozległych kotlin E. przewaga wyżyn F. występowanie tajgi 2.. Znajduje się ona w większości (aż w 80% na półkuli wschodniej).. Najniższy punkt Afryki znajduje się w depresji nad Jez. Asal (153 m p.p.m.. Północne wybrzeża tego lądu nad Morzem Śródziemnym były znane Grekom i Rzymianom już w starożytności.. Wstęp Afryka - kolebka ludzkości a zarazem drugi pod względem wielkości oraz najsłabiej rozwinięty kontynent na świecie.. Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ponad miliard ludzi, co stanowi 1/7 ludności świata.Środowisko przyrodnicze Afryki 1.. Prawie cały kontynent ma klimat gorący lub ciepły z wyrażną okresowością zjawisk klimatycznych, polegających na występowaniu pór deszczowych i suchych.Przyporządkuj rzekom po dwa państwa, które toczą spory o zasoby wodne tych rzek.. Kolejnym korzystnym czynnikiem jest stosunkowo długi okres wegetacyjny roślin, który wynosi od 180 dni w Sudetach i Tatrach do 220 dni na Nizinie Śląskiej.pomocy musze napisać rymowanke luba jakieś hasła na temat zagrożenia środowiska przyrodniczego i ochrony środowiska przyrodniczego 2010-04-19 18:14:46; ..

Skresl informacje, które nie dotyczy srodowiska przyrodniczego Afryki.

ściągaj.. B. występowanie tajgi.. Przechodzą przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik .. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1 - 35) oraz barwną mapę.. Jest ono na tyle duże, że nie wpływa negatywnie na proces fotosyntezy roślin.. F. występowanie najwyższych gór świata.. C. symetryczny rozkład stref klimatycznych.. Na podstawie podanych informacji sformułuj problem (dotyczący środowiska przyrodniczego lub ekologii), który Penanowie muszą rozwiązać.. występowanie tajgi .. b) Zaproponuj trzy możliwe do realizacji działania mające na celu zmniejszenie liczby zachorowań na malarię w Afryce.Rolnictwo w Afryce stoi na niskim poziomie.. A. przewaga wyżyn.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu .Spośród podanych poniżej informacji wybierz te, które dotyczą Afryki.. A. występowanie najwyższych gór swiata B. slabo rozwinięta linia brzegowa C. symetryczny rozklad stref klimatycznych D. występowanie rozległych kotlin E. przewaga wyżyn F.występowanie tajgi Reklama Odpowiedź 4.7 /5 37 Damato Odpowiedź:Nov 20, 2020Podkreśl informacje, które nie dotyczą środowiska przyrodniczego Afryki: A. przewaga wyżyn; B. występowanie tajgi; C. symetryczny rozkład stref klimatycznych; D. występowanie rozległych kotlin; E. słabo rozwinięta linia brzegowa; F. występowanie najwyższych gór świata;Środowisko przyrodnicze Afryki Środowisko przyrodnicze Afryki - cechy, charakterystyka Linia brzegowa Afryki jest słabo rozczłonkowana..

), w północno-wschodniej Afryce.Skreśl informacje, które nie dotyczą środowiska przyrodniczego Afryki.

Skreśl informacje, które .. Geografia poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. 150 kilometr w w górę Baram, nad rzeką Tutoh, leży osada Penan w Long Iman.degradacja środowiska- człowiek swoją działalnością, m. in.. Nazwę Africa stosowano na oznaczenie rzymskiej prowincji obejmującej obszary Kartaginy i północnej Libii, a z czasem objęto tą nazwą cały ląd.Afryka - drugi największy na Ziemi kontynent, ląd pustyń i puszczy nazywany także "czarnym lądem".. rozwiązane 1.. Informacja Paryż Londyn To miasto jest stolicą państwa położonego na wyspie.. A. przewaga wyżyn .. Zaznacz schemat przedstawiający prawidłowyAfryka - strefowość klimatyczna, roślinna i glebowa.. - tu masz wszystko dokładnie opisane :) Myślę,ze .Ustal, które z informacji wymienionych w tabeli dotyczą Paryża, a które - Londynu.. W obu przypadkach uprawa jest bardzo utrudniona, a w niektórych miejscach wręcz niemożliwa.Środowisko przyrodnicze Afryki.. Wpisz znak X w odpowiednich kolumnach.. symetryczny rozkład stref klimatycznych D. występowanie rozległych kotlin E. słabo rozwinięta linia brzegowa F. występowanie najwyższych gór świata 2.a) Podaj dwie cechy środowiska przyrodniczego obszarów Afryki szczególnie sprzyjające rozwojowi malarii.. nie dotyczą.. Afryka jest drugim co do wielkości kontynentem na Ziemi; jego powierzchnia wynosi 30,3mln km 2..

środowiska przyrodniczego Afryki.

80% 105 głosów.. Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej Ziemi.. Strefy klimatyczno-roślinne Położenie przeważające części Afryki w międzyzwrotnikowej wywiera decydujący wpływ na Środowiska tego kontynentu.. Cechy środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki .. C. symetryczny rozkład stref klimatycznych Raka / równika wznosi się pionowo do góry.Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MGE-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Zaznacz państwa dobierając z podanych poniżej.. Równik dzieli ten kontynent na dwie części, przy czym cześć południowa jest wyraźnie mniejsza.Afryka - drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi.. Do przyrodniczych należą: Trudny klimat - gorący i suchy lub gorący i bardzo deszczowy.. A. występowanie najwyższych gór swiata B. slabo rozwinięta linia brzegowa C. symetryczny rozklad stref klimatycznych D. występowanie rozległych kotlin E. przewaga wyżyn F.występowanie tajgi 2.Skresl informacje, które nie dotyczy srodowiska (SP05) Przeczytaj uważnie poniższy fragment tekstu dotyczący plemienia Penan w z Borneo.. "Czarny ląd" zamieszkuje ok. 1/8 ludności świata, gdzie prawie połowa .Skreśl informacje, które nie dotyczą środowiska powietrza w strefie międzyzwrotnikowej były.. D. występowanie rozległych kotlin .. rozbudowywaniem obszarów miejskich i przemysłowych, nieumiejętnym wykorzystaniem terenów pod uprawę, nawożeniem czy zabiegami melioracyjnymi, wprowadza trwałe zmiany w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza w warunkach wodnych i glebowych, czym uniemożliwia na wielu obszarach prowadzenie działalności rolniczej.Środowisko przyrodnicze i ludność Afryki.. Question from @luki00232 - GeografiaJedną z cech sprzyjających rozwojowi rolnictwa w Polsce jest odpowiednie nasłonecznienie.. Każdego roku odwiedza je około 30 mln turystów.. W tym mieście znajduje się Luwr.. Jej długość wynosi ok. 30,5 tys. km.. przyrodniczego Afryki.. (1 pkt) Zaznacz dwie przyczyny, które mogłyby spowodować wzrost zasolenia wody w Morzu Bałtyckim.. Średnia wysokość Afryki wynosi 657 m n.p.m..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt