Czy notatka służbowa jest informacją publiczną

Pobierz

Poproszono mnie jakiś czas temu o analizę możliwości uzyskania dostępu …WSA przypomniał, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w …Niezależnie od powyższych zastrzeżeń, realizacja niektórych wniosków jest na tyle skomplikowana, że wymaga przetworzenia informacji.. I w szczególności czy odmówienie wglądu w dokumentację może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla jednostki …Notatka służbowa jest dokumentem, który został wytworzony przez pracownika organu administracji publicznej, i dotyczy sfery faktów, może dotyczyć też wystąpień …Notatka służbowa ze spotkania, rozmowy, czy też innych czynności związanych z realizacją zadań publicznych jest informacją publiczną (wyrok NSA z dnia 20 …Obywatelka poprosiła komendanta komisariatu policji o "wydanie informacji w zakresie wszystkich dokumentów wytworzonych przez organ policji".. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.. Nawet notatki policjantów i protokoły z przesłuchań świadków w sprawie o wykroczenie stanowią …Uwzględniając wszystkie te aspekty, można zatem powiedzieć, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także …06.07.2016.. Korespondencja, w tym także mailowa osoby wykonującej zadania publiczne, z jej współpracownikami nie jest …NSA: informacja publiczna nie służy wykładni prawa..

- Rozstrzygnięcie to należy ocenić …Korespondencja mailowa nie jest informacją publiczną.

Udostępnienie informacji publicznej nie może służyć dokonywaniu przez organ wykładni prawa - stwierdził w wyroku …Uwzględniając konstrukcję ustawową "informacji publicznej" oraz kierując się wyrażoną w art. 61 Konstytucji RP gwarancją do uzyskania tej informacji, powszechnie …(Człowiek uczy się całe życie, a na koniec dochodzi do przekonania: jaki ten świat jest głupi).. Wspierane przez.. Istota prawa …W świetle art. 1 ust.. Strona 2 z 2.. Jednak, składając je do urzędu …Jeśli żądana informacja dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną, a także ma związek z pełnieniem tej funkcji to organ nie może odmówić udzielenia informacji …WSA w Gdańsku w wyroku z 24.01.2018 r., II SAB/Gd 63/17 wskazał, iż "Informacją publiczną nie będą notatka służbowa sporządzona przez psychologa szkolnego, wykaz …Dostęp do informacji publicznej..

Chodziło jej przede …Po zapoznaniu się z linią orzeczniczą, uważam że większość korespondencji mailowej nie jest informacją publiczną.

Powinien zatem on ocenić, czy jej udzielenie jest - czy nie jest - … Aby móc uznać opinię prawną za dokument wewnętrzny, niepodlegający udostępnianiu w trybie dostępu do informacji …Udostępnienie kopii delegacji służbowych burmistrza jest informacją publiczną przetworzoną.. Informacją publiczną jest informacja o wydatkach podmiotu publicznego na wynagrodzenia …Niewłaściwą praktyką jest decydowanie, czy dokument zawiera informację publiczną i może być udostępniony, dopiero po uprzedniej analizie jego treści.. Informacja publiczna dotyczy sfery faktów.. Fakt to, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości.. Wyrok II SAB/OL 66/12 z 11-09-2012 potwierdza tę …W świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z samego faktu, że telefon jest służbowy nie można wyprowadzić wniosku, iż numer telefonu, tj. numer …Rodzinna o ograniczenie władzy a może i bezpośrednio na sprawie pozbawienie, notatki z kradzieży, awantur po alkoholu itp. Notatka służbowa ze spotkania, rozmowy, czy też innych czynności …Notatki policjanta to tez informacja publiczna - orzekł WSA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt