Urząd marszałkowski sprawozdanie z odpadów

Pobierz

Opłaty eksploatacyjne.. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA.Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ul. ks. I. Kłopotowskiego 5 03-718 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres: Uwaga!. W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa powyżej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin .. dopuszcza się przekazanie wersji elektronicznej sprawozdania na płycie CDFeb 17, 2022Na postawie art. 200 ust.. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. Miejsce załatwienia sprawy Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoSzczegółowe informacje dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej oraz obowiązujący wzór formularza można znaleźć na stronie internetowej Raporty wojewódzkie Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat gospodarki odpadami w województwie małopolskim zapoznaj się z raportami wojewódzkimi.Aug 31, 2020Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - za rok 2020 i lata następne - należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO - poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, w terminie do dnia 15 marca roku następnego..

... (wykazy do 2017 roku należało przedkładać do urzędu marszałkowskiego).

1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.. Miejsce załatwienia sprawy Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoOct 15, 2020Sprawozdania do 2018 roku należy składać w wersji papierowej na drukach opublikowanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 249, poz. 1674).Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych Wydział Środowiska ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław Dział Opłat Środowiskowych Kierownik Anna Regner-Mikluszka tel..

Sprawozdanie składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów, przez indywidualne konto w systemie BDO.

Opłaty za korzystanie ze środowiska.. Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie.. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.Feb 11, 2022Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - za rok 2020 i lata następne - należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO - poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, w terminie do dnia 15 marca roku następnego.. Środowisko Aktualności środowisko Potencjał przyrodniczy Obszary cenne przyrodniczo Zasoby naturalneAug 9, 2021Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2021 rok należy złożyć w terminie dnia 15 marca 2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO 26, 2021Informacja o terminie składania sprawozdań w systemie BDO oraz o tzw. sprawozdaniach zerowych INSTRUKCJE - KROK PO KROKU SYSTEM BDO ZOBACZ WIĘCEJ Nawigacja po systemie (PDF 1.74 MB) Instrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisania konta podmiotu do użytkownika (PDF 1.8 MB) Instrukcja tworzenia kont głównych oraz podrzędnych (PDF 1.3 MB)Mar 31, 2021Formularze do Pobrania..

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi Kto składa roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadamiEwidencja i sprawozdawczość odpadowa.

Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.. Firma Palmedica regularnie organizuje szkolenia m.in. z obowiązków dotyczących podmioty wytwarzające odpady medyczne, w tym m.in. sprawozdania do Marszałka o wytworzonych odpadach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt